Jamarstvo

Na območju Dražgoš se nahaja več jam. Najbolj znane so Tavčarjevo brezno (navpično, globoko 100 m), Maticova jama (za Cokom) in Konasnica, ki velja za najlepšo dostopno jamo na Gorenjskem. Večji, lepši del jame so odkrili leta 2012 in je dolg 1,2 kilometra. 

Jame niso urejene za oglede, prav tako ni vodenih ogledov, zato svetujemo obisk v spremstvu jamarjev. Več informacij najdete v Brunarici v Dražgošah.