Cerkev svete Lucije

3

Po drugi svetovni vojni so vaščani najprej postavili leseno barako, zraven postavili zvonik in vanj obesili zvonova, rešena iz stare cerkve. Ker je bila baraka lesena, jo je zob časa pričel razjedati. Leta 1959 je v vas prišel nov župnik Maksimiljan Ocepek. Z vaščani se je pričel pogovarjati o gradnji nove cerkve. Najprej se je določila lokacija, kje naj bi nova cerkev stala. Odločili so se, da je najprimernejši in najdostopnejši prostor, kjer je stala lesena baraka (cerkev). Ker je bila takratna oblast naperjena proti cerkvi, so leta 1963 s težavo končno dobili lokacijsko dovoljenje, med tem pa že izbrali arhitekta ing. Toneta Bitenca. Temeljni kamen je bil blagoslovljen 18.10.1964. Leta 1965 je bila cerkev pokrita, poleg nje pa je stal nov zvonik, ki je že služil svojemu namenu. Zunanji videz cerkve je sodoben, hkrati pa je sama podoba cerkve podobna stari ljudski in cerkveni umetnosti. Notranji izgled cerkve je bil prepuščen slikarju Stanetu Kregarju, ki je notranjščino poslikal z umetniškimi freskami. Da je cerkev posvečena sv. Luciji, je poudarjeno tako, da podoba te svetnice izstopa iz freske.

2

Cerkev je bila posvečena na binkoštno nedeljo, 2. junija 1968.