Stara cerkev

1

Cerkev v Dražgošah je prvič omenjena leta 1535, nekdanja cerkev Sv. Lucije pa je nastala med leti 1642 in 1647, nad vasjo »Pri Cerkvi«. Stara cerkev je bila opremljena s štirimi »zlatimi« oltarji, ki sodijo v sam vrh rezbarske umetnosti. Med drugo svetovno vojno so bile Dražgoše porušene in tudi od cerkve je ostalo kup kamenja. K sreči je Muzejsko društvo iz Škofje Loke dalo pred rušenjem cerkve oltarje prepeljati v Škofjo Loko. Danes delno ohranjeni oltarji stojijo v kapeli loškega gradu. Od notranje opreme so ostale še orgle, ki še danes služijo svojemu namenu v cerkvi v Železnikih. Poleg cerkve je bilo takrat tudi pokopališče, župnišče, mežnarija, ena kmetija, kasneje pa še šola in prosvetni dom. Razvaline stare cerkve so bile nekaj časa nedotaknjene. Leta 1992 pa je tedanji župnik Maksimiljan Ocepek podal pobudo, da bi se uredil pomnik v spomin na staro cerkev. Po grobem čiščenju se je pokazalo,da je tlak po cerkvi ostal ohranjen skoraj v celoti, od zidovja pa je ostalo zelo malo sledi. Ostanki zidu so se obnovili in na novo pozidali do višine enega metra. Na delno ohranjene podstavke dveh stranskih oltarjev so se položile stare kamnite plošče. Ker je bil glavni oltar v celoti porušen, se je na novo pozidal podstavek oltarja, na vrh pa se je položila betonska oltarna plošča. Leta 1993 se je nad zidovi, kjer je bila zakristija in stal zvonik naredila streha, pokrita s škriljem, pod njo pa so shranjeni ostanki iz stare cerkve. Na razvalinah stare cerkve je nastal spominski park, nekajkrat na leto pa je na obnovljenem prostoru ob lepem vremenu tudi sveta maša. V letu 2004 je bil postavljen na tem mestu kozolec s kratkim opisom dogajanja okrog cerkve, tlorisom in slikami stare cerkve.